Vi bedriver egen uppfödning

På gårdar nära slakteriet

Uppfödning på två gårdar runt Knäred

Vår uppfödning bedrivs i ett separat bolag, Knäredsgården AB, och omfattar två egna gårdar i utkanten av Knäred. Våra gårdar ligger på ett bekvämt avstånd från slakteriet. Det tar som längst 10 minuter att frakta kycklingarna från stallet till slakteriet. Detta är viktigt för djurens välmående men också en framgångsfaktor och en tydlig konkurrensfördel eftersom det speglar sig i kvalitén på köttet. Det goda köttet ger oss i slutändan nöjda kunder och hög efterfrågan på våra produkter.

Alla kycklingar är uppfödda fritt på golvet där de kan sprätta i den mjuka bädden av hackad halm eller torv/kutterspån som vi använder som strömaterial. Kycklingarna har fri tillgång till vatten och antibiotika- och GMO-fritt foder från svenska bönder. Att fodret håller hög standard är viktigt för kvaliteten på köttet. Våra djur fodras med en spannmålsblandning innehållande tillsatser av proteiner, mineraler och vitaminer, framtagen speciellt för kycklingar. Varje år föder vi upp 1,3 miljoner kycklingar fördelat på 6-7 insättningar per år i våra två anläggningar.

Bilden föreställer: Alfred Karlsson, 4:e generationen Knäreds Kyckling

God djuromsorg är en framgångsfaktor

Djuruppfödare i Sverige lyder under en av världens stängaste djurskyddslagar. Dessutom har kycklinguppfödare förhållningsregler från ett unikt djuromsorgsprogram, framtaget och utformat i samarbete med vår branschorganisation Svensk Fågel och Jorbruksverket, att rätta sig efter. God skötsel av djuren, rengöring av stallar och djurutrymmen tar mycket tid och kräver planering. Artur Sulinski är verksamhetsansvarig för våra gårdar. Han har ett övergripande ansvar för kycklinguppfödningen, foderplanering, arbetsfördelning för medarbetarna, reparationer och underhåll av stallutrustning och uppvärmningsanläggningen. Efter varje period från insättning till slakt leder Artur arbetet med rengöring och tvättning av djurutrymmen, stallbyggnader och all utrustning, vilket utförs av inhyrd personal.

På bilden syns Artur Sulinski till höger.

Slaktbilen går på natten

När det är dags för slakt blir det manuellt nattarbete för medarbetarna. I svagt ljus samlas djuren in när de är som tröttast. Därefter körs kycklingarna till slakteriet för att efter ankomst omedelbart slaktas utan fördröjning. Vid varje tillfälle lastas ca 8000 kycklingar.

Knäred står för en sund djuromsorg och ett målmedvetet miljöarbete

Mör & smakrik

Ansvarsfullt uppfödda

Inget tillsatt vatten

Har ätit GMO-fritt foder

Fria från Salmonella

Uppfödda på antibiotikafritt foder